448c.net

Тихановская позвала Лукашенко на переговоры http://antifashist.com/item/tihanovskaya-pozvala-lukashenko-na-peregovory.html