448c.net

«Как заяц во время погони». Пропетляет ли Украина в сложившемся лабиринте? http://antifashist.com/item/kak-zayac-vo-vremya-pogoni-propetlyaet-li-ukraina-v-slozhivshemsya-labirinte.html