448c.net

Корпорация любви (РПЦ) предупреждает, вновь пальцем попадая не туда… https://iskra-dnr.ru/korporacziya-lyubvi-rpcz-preduprezhdaet-vnov-palczem-popadaya-ne-tuda/